Ім'я користувача

Пароль

UA RU EN

Соціальна політика і охорона праці

Социальная политика и охрана труда

Дії компанії щодо соціальної політики

У роботі з персоналом, компанія керується Кодексом Компанії, Кодексом законів про працю України та іншими нормативними актами, що стосуються трудових відносин між Працівником і Роботодавцем.

Компанія не допускає дискримінації за зовнішністю, статтю, віком, національністю, віросповіданням при прийомі на роботу, зайнятті вакантних посад, доступу до навчання, надання пільг, відпусток.

Компанія не допускає ненормативну лексику, слова і жести, які висловлюють загрозу, образливі вирази між Працівниками.

Компанія гарантує своєчасну виплату заробітної плати, надання оплачуваних відпусток та лікарняних.

Компанія поважає право співробітників висловлювати свою думку, брати участь в професійних і профспілкових об'єднаннях.

Компанія надає кожному співробітнику Програму додаткового медичного страхування.

Компанія надає підтримку Працівникам, які опинилися в складній ситуації.

Дії компанії з точки зору екології та захисту навколишнього середовища

Компанія виконує вимоги законодавчих, нормативно-правових та інших вимог, що стосуються екології та захисту навколишнього середовища.

Компанія у своїй роботі намагається мінімізувати забруднення навколишнього середовища, споживання палива, енергії, води.

Компанія при прийнятті виробничих рішень враховує вплив їх наслідків на екологію.

Дії компанії у відношенні охорони праці

Охорона праці в компанії Nexus Logic – це система заходів по збереженню життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні та інші заходи.

До правових заходів відносяться:

 • Укладення індивідуальних трудових договорів
 • Укладення колективних договорів
 • Створення та функціонування системи розпорядчої документації (положень, стандартів, наказів, тощо)
 • Ведення документації суворої звітності і здійснення діловодства
До соціально-економічних заходів відносяться:

 • Обов’язкове страхування робітників від тимчасової непрацездатності, від професійних захворювань, від нещасних випадків
 • Надання додаткових оплачуваних відпусток
 • Скорочення тривалості робочого часу (на роботах зі шкідливими умовами праці, а також окремих категорій працівників (інвалідів, неповнолітніх))
До організаційно-технічних заходiв відносяться:

 • Навчання з охорони праці
 • Спеціальна оцінка умов праці на робочих місцях
 • Організація належної експлуатації транспортних засобів, спеціальної техніки, засобів зв'язку і передачі інформації
 • Раціоналізація робочих місць
 • Створення і застосування засобів колективного захисту (опалення, механічної та природної вентиляції, освітлення та ін.)
До складу системи охорони праці входять такі елементи:

 • Виробнича санітарія визначається як система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів
 • запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів Гігієна праці характеризується як профілактична медицина, що вивчає умови і характер праці, їх вплив на здоров'я і функціональний стан людини і розробляє наукові основи і практичні заходи, спрямовані на профілактику шкідливої ​​і небезпечної дії факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих
 • Електробезпека - стан захищеності працівника від шкідливого і небезпечного впливу електроструму, електродуги, електромагнітного поля і статичної електрики
 • Пожежна безпека - стан захищеності особистості, майна товариства і держави від пожеж коригування: Пожежна безпека не відноситься до компетенції Мінпраці. Це сфера МНС. МНС нормує, контролює і перевіряєт
 • Безпека життєдіяльності - наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою
 • Управління безпекою праці - організація роботи по забезпеченню безпеки, зниження травматизму і аварійності, професійних захворювань, поліпшення умов праці на основі комплексу завдань по створенню безпечних і нешкідливих умов праці. Заснована на застосуванні законодавчих нормативних актів в галузі охорони праці
 • Управління професійними ризиками - комплекс взаємопов'язаних заходів, що включає в себе заходи щодо виявлення, оцінки і зниження рівнів професійних ризиків

Офіс

ТОВ «НЕКСУС ЛОДЖИК»
Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 42, 7 пiд.
БЦ «Феофанія Сіті»


ISO 9001:2015