Ім'я користувача

Пароль

UA RU EN

Захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації

ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Компанія Nexus Logic створила ефективну систему заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Клієнтів, Постачальників, Компанії та ії співробітників.

З 2014 року в Компанії діє нова редакція Положення про забезпечення захисту інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Компанія у своїй діяльності і взаєминах з Клієнтами, Постачальниками і співробітниками використовує передові розробки і світовий досвід у забезпеченні захисту конфіденційної інформації.

Компанія регулярно організовує і проводить своїм співробітникам семінари і тренінги з питань забезпечення конфіденційності.

Як невід'ємна складова комплексу заходів, що проводяться Компанією, при забезпеченні конфіденційності Клієнтів і Постачальників, особливе місце займають:

  • Зобов'язання про збереження (нерозголошення) комерційної таємниці та конфіденційної інформації - яке підписує кожен співробітник Компанії і всі залучені фахівці, перш ніж приступити до роботи з інформацією Клієнтів, Підрядників та Компанії.
  • Угода про захист конфіденційної інформації - відповідно до якого Компанія приймає на себе безвідкличне зобов'язання відносно не розголошення та збереження режиму конфіденційної інформації Клієнтів і Постачальників.
  • Інструкція про порядок поводження із документами, іншими матеріальними носіями інформації, які містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, - в якій містяться докладні і всеосяжні механізми та інструкції для співробітників Компанії щодо поводження з конфіденційною інформацією і комерційною таємницею.
Компанія у своїй діяльності забезпечує всебічний захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації Клієнтів, Постачальників, Компанії та співробітників. Засобом досягнення чого також стало створення і успішне функціонування системи ІТ контролю за інформацією. Компанія розуміє і приймає той факт, що інформація є цінним і життєво-важливим ресурсом. Тому Компанією проводяться регулярні заходи щодо захисту всієї доступної інформації від випадкового або навмисного розкриття, оптимальної організації управління інформацією, підтримці високого технологічного рівня Компанії відповідним обладнанням та професійним ІТ персоналом.

Наведений комплекс заходів дозволяє Компанії застосовувати в своїй діяльності передові методи та розробки, виконувати всі вимоги законодавчих, нормативно-правових та інших вимог, що стосуються забезпечення захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації Клієнтів, Постачальників, Компанії та співробітників.

Офіс

ТОВ «НЕКСУС ЛОДЖИК»
Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 42, 7 пiд.
БЦ «Феофанія Сіті»


ISO 9001:2015