Ім'я користувача

Пароль

UA RU EN

Ділова етика і антикорупційна політика

Кодекс деловой этики и антикоррупционной политики

ДІЛОВА ЕТИКА

Компанія Nexus Logic, грунтуючись на своєму багаторічному досвіді, враховуючи виклики сучасного економічного простору, з упевненістю дивлячись у майбутнє, створила ефективну систему загальних цінностей, принципів і правил поведінки працівників компанії, які знайшли своє відображення в Кодексі ділової етики Компанії.

Принципи цивілізованого ведення бізнесу є основою діяльності Компанії та побудовані на взаємній повазі, чесності, об'єктивності і дотриманні вимог чинного законодавства.

Підтримка і розвиток корпоративної культури, атмосфери довіри, поваги, порядності і неприйняття будь-яких проявів неетичної поведінки, виявлення та запобігання потенційних ризиків і вирішення проблем етичного характеру - одне з пріоритетних завдань Компанії.

Кожен працівник Компанії не тільки вносить вагомий внесок в розвиток Компанії, але є її обличчям і гарантом репутації збоку ділових партнерів, держави і суспільства.

Компанія формує етичне і сумлінну поведінку працівників та Компанії вцілому у відносинах з працівниками, діловими партнерами, державою і суспільством. На кожному етапі співробітництва з Клієнтами, Компанія забезпечує дотримання високих етичних стандартів поведінки, створення і підтримка атмосфери довіри і взаємної поваги. Ми гарантуємо дотримання законності та прийнятих на себе договірних зобов'язань.

Сумлінність поведінки працівників та Компанії вцілому проявляється в дотриманні принципу добросовісної конкуренції. Компанія не створює і не приймає участі в анти-конкурентних і монополістичних заходах.

Компанія убачає своє майбутнє в сфері підтримки ділової етики на належному рівні, в слідуванні кращим практикам корпоративного управління, дотриманні принципів об'єктивності та чесності.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

У своїй діяльності Компанія неухильно дотримується високих етичних стандартів і принципів відкритого і чесного ведення бізнесу, а також прагне до вдосконалення корпоративної культури, слідування найкращим практикам корпоративного управління і підтримці ділової репутації Компанії на належному рівні.

Основоположними нормативно- правовими актами у сфері боротьби з корупцією є Закон України «Про запобігання корупції» та Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також внутрішні локальні акти Компанії. Також, з огляду на діяльність компанії на міжнародному ринку, компанія ввела обов'язкове сертифікування і тестування співробітників в рамках міжнародних стандартів FCPA Rules (США) та Anti-Bribery Act (Великобританія).

Політика Компанії Nexus Logic в сфері запобігання та протидії корупційним правопорушенням є комплексом взаємопов'язаних принципів, процедур і конкретних заходів, спрямованих на профілактику та припинення корупційних правопорушень в діяльності Компанії.

Компанія в повному обсязі виконує свої обов'язки з розробки, затвердження і впровадження заходів попередження, виявлення та протидії корупції в інтересах Компанії та громадянського суспільства.

Основними завданнями Компанії в сфері антикорупційної політики є:

  • мінімізація ризику залучення Компанії, її керівництва та працівників в корупційну діяльність
  • формування у працівників Компанії незалежно від займаної посади, контрагентів та інших осіб однакового розуміння політики Компанії про неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах
  • узагальнення та роз'яснення основних вимог законодавства України в сфері протидії корупції, що застосовуються в Компанії.

Впровадження антикорупційних заходів приносить організації ряд значущих переваг. Зокрема, прихильність організації закону і високим етичним стандартам в ділових відносинах сприяють зміцненню її репутації серед інших компаній і клієнтів. При цьому репутація організації може в деякій міри служити захистом від корупційних посягань з боку недобросовісних представників інших компаній і органів державної влади.

Крім того, реалізація заходів з протидії корупції істотно знижує ризики застосування щодо організації заходів відповідальності за підкуп посадових осіб, в тому числі і іноземних. Особливо слід відзначити, що профілактика корупції при виборі організацій-контрагентів і вибудовуванні відносин з ними знижує ймовірність накладення на організацію санкцій за неналежні дії посередників і партнерів.

Відмова Компанії від участі в корупційних угодах і профілактика корупції також сприяють сумлінній поведінці її працівників по відношенню один до одного і до самої Компанії.

Компанія прагне до найбільш ефективного введення в свою практику і застосування ефективних і апробованих заходів попередження корупційних правопорушень у міру виявлення відповідних ризиків з урахуванням їх ступеню і ймовірності, а також з урахуванням інших конкретних обставин, що свідчать про необхідність застосування тієї чи іншої міри попередження і корекції.

Офіс

ТОВ «НЕКСУС ЛОДЖИК»
Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 42, 7 пiд.
БЦ «Феофанія Сіті»


ISO 9001:2015